iconPoslovni program za vođenje firme, proizvodnju i evidenciju kupaca, dobavljača i zaposlenih

 • Evidencija kupaca i dobavljača

  EVIDENCIJA KUPACA I DOBAVLJAČA

  Ako želite da budete uspešni u svim svojim poslovima svakako se potrudite da zadržite dobar odnos sa svojim klijentima i isti odnos negujte jer vaš biznis čine oni sami. U jednom kliku pregled svih vaših klijenata, pregled svih osnovnih podataka kao i finansijski pregled i status klijenata. U par klika dobijate na uvid sve podatke koji su vam potrebni. Pomaže vam da dobro upoznate navike i mogućnosti svog klijenta i negujete vaš poslovni odnos.

 • Šifarnik artiklala i usluga

  ŠIFARNIK ARTIKALA I USLUGE

  Mogućnost unosa neograničenog broja artikala, ili usluga. Unosite naziv artikla ili usluge, birate grupu kojoj pripada, određujete šifru ili upisujete barcode, jedinicu mere, proizvođača, napomenu, čekirate da li je artikal ili usluga aktivna i isti sačuvate. Mogućnost brze pretrage po nazivu ili šifri, izmena postojećih unosa. U svakom momentu imate tačan uvid u stanje lagera svih artikala. Izvoz podataka u Excel tabelu.

 • Unos i pregled kalkulacija

  UNOS I PREGLED KALKULACIJA

  Kalkulacije se rade na osnovu prispele otpremnice ili fakture od dobavljača. Takođe i pregled istih koji može biti po dobavljaču, vremenskom intervalu, ili magacinu. Uvek i u svakom momentu imate tačan uvid u karticu svakog dobavljača a samim tim i pregled potraživanja i dugovanja. Kameleon prati knjiženje i sve finansijske promene od nabavne cene materijala do proizvodne i cene gotovog proizvoda.

 • Nivelacije, popisi i ponude

  NIVELACIJE, POPISI I PONUDE

  Bez gomile papira, novih i starih cenovnika, nivelacija cena moguća direktno kroz program. U par brzih i lakih poteza izmenite cenu za bilo koji artikal ili uslugu. Sa Kameleonom možete uraditi popis po završetku poslovne godine, kao i povremene kontrolne popise. Čim primenite urađeni popis stanje na lageru se automacki menja i daje tačno stanje robe na lageru koje ste dobili popisom. Naravno i kroz ovaj modul omogućeno je štampanje.

 • Tačan i precizan lager artikala

  TAČAN I PRECIZAN LAGER ARTIKALA

  Kameleon vam omogućava da jednim klikom miša prikažete spisak svih artikala koji se nalaze u magacinu. Odmah imate i uvid kako u brojno stanje kompletnog lagera tako i njegovu finansijsku vrednost. Moguć je pregled po: magacinima, pregled finansijske kartice, sređivanje lagera za zadati vremenski period. Skup svih ovih opcija pomaže vam da uvek i u svakom momentu imate tačno kako brojčano tako i finansijsko stanje lagera.

 • Radni nalozi, fakture i fiskalni računi

  RADNI NALOZI, FAKTURE I FISKALNI RAČUNI

  Unošenjem recepture u Kameleon a zatim i radnih naloga omogućena je proizvodnja gotovih proizvoda. Izračunajte cenu koštanja proizvoda na osnovu nabavne cene repromaterijala. Brzo kreiranje radnih naloga iz fakture. Izdavanje faktura i fiskalnih računa je veoma jednostavano i brzo, kao i štampanje ponuda direktno iz programa. Kameleon podržava rad sa puno modela fiskalnih štampača koji su na našem tržištu.

 • Izvodi

  IZVODI

  Pregled izvoda po svim tekućim računima i bankama. Redovnim unosom izvoda u svakom trenutku imate pregled nad uplatama i isplatama sa određenog bankovnog računa. Pregled izvoda može biti po određenom vremenskom periodu i određenom bankovnom računu. Naravno tu je i opcija za štampu ako vam zatrebaju u takvom formatu.

 • Transferi

  TRANSFERI

  Ovaj modul namenjen je preduzećima sa većim brojem ispostava ili poslovnih jedinica gde je potrebno pratiti i imati tačan uvid kod prebacivanja dobara iz magacina u magacin, ili kada se trebovanje robe vrši u jednom a roba povlači iz drugog magacina ili poslovne jedinice da bi izdala zadnjem kupcu. Uvek imajte tačno finansijsko stanje u magacinima.

 • Izveštaji

  IZVEŠTAJI

  Jako važna stvar za jedan program je i mogućnost da vam istakne bitne izveštaje vezane za poslovanje preduzeća. Kameleon vam pruža izveštaje kao što su prosečna prodajna cena artikala, prodaja po komitentima robno i finansijski, dugovanje po komitentima, izveštaj po komitentima sa iznosima i artiklima, izveštaj prodate robe...